Dierenweide Julianapark
Wildlife en veel meer....

Anbi en Contact:


Wilt u meer informatie over Dierenweide Julianapark Utrecht of heeft u andere vragen?
Informatie en beheer:
info@dierenweidejulianapark.nl
Telefonisch:
06 - 41 46 52 75     Beheerder Dierenweide
(Tijdens kantooruren of bij noodgevallen)

Acute Nood tel: -112
vermeld locatie: -Julianaparklaan 1500 (dierenweide julianapark) 3555 HK  Utrecht


ANBI
De Stichting Dierenweide Julianapark te Utrecht heeft de ANBI status.
De beschikking van de Belasting vindt u hier.
Dit betekent dat u uw gift af kunt trekken van de Belasting.

Eén van de voorwaarden om een ANBI te mogen zijn, is dat er gegevens gepubliceerd worden over de ANBI. Dit helpt om inzichtelijk te maken waar uw gift voor gebruikt wordt. Deze pagina geeft een overzicht van de organisatie en de financiën van de Stichting Dierenweide Julianapark , zoals gevraagd wordt door de Belastingdienst.

Algemene gegevens
Rechtsvorm: Stichting
Naam: Stichting Dierenweide Julianapark (hierna te noemen stichting)
KvK nummer: 74089889
Fiscaal nummer: 8597.68.910   (mbt Anbi)
Bankrekening: NL96 SNSB 078 317 3326  t.a.v. Dierenweide JulianaparkContact informatie
Locatie: Dierenweide Julianapark, Julianaparklaan 1500 3553HK Utrecht
Postadres: Amsterdamsestraatweg 833, 3555 HK Utrecht
Website: www.dierenweidejulianapark.nl
E-mail: info@dierenweidejulianapark.nl
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/JulianaparkDierenweide/

Organisatie

Voorzitter / Penningmeester: F. Siebelink
Secretaris: J.W. de Haan
Daarnaast maakt de stichting gebruik van vrijwilligers voor diverse taken en werkzaamheden m.b.t. de dierenweide.
De stichting is per 25 februari 2019 opgericht.

Doelstelling en Beleidsplan

Het Julianapark is een van de oudste parken van Utrecht met een ongekende biodiversiteit waar rust, sport en spel en natuur hand in hand gaat.
In dit prachtige 120 jaar oude stadspark genieten intussen al 8 generaties met onuitwisbare herinneringen, en ervaren de nieuwe generaties het natuurschoon en het kennismaken met dieren die normaal gesproken op afstand staan.
Het park is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een park in landschapsstijl, met de bijbehorende karakteristieke aanleg en beplanting.
Het Julianpark heeft een aantal bijzondere elementen, waaronder de stenen rotspartij bij de dierenweide. (Monument)

Doelstelling:
Stichting Dierenweide Julianapark heeft tot doel zich bezig te houden met het behoud van de Dierenweide Julianapark in de breedtste zin van het woord. W.o. het in stand houden, onderhouden en verbeteren van deze 120 jaar oude dierenweide.
De profijtgroepen in deze zijn ongelimiteerd: naast (vaste) bezoekers en belangstellenden kan er ook aan verschillende vormen van educatieve projecten en/of dagbesteding vormgegeven worden.

De doelstelling is de dierenweide, binnen een van de oudste parken van Utrecht, voor verdere generaties zo efficiënt en verantwoordelijk mogelijk te behouden.
De volgende werkzaamheden zijn noodzakelijk om deze doelstelling te verwezenlijken:

 • Ondersteuning met werven en zo nodig trainen van vrijwilligers voor de verzorging van de dieren, zodat de continuïteit gewaarborgd is;
 • Het verzorgen van de dieren waarbij het Dierenwelzijn bij ons in het hoogste vaandel staat:
 • Beheer en onderhoud, waaronder reparatie's en regulier onderhoud aan gebouwen en de weide;
 • Verfraaien van de dierenweide en opwaardering naar een aaiwei;
 • De mogelijkheid om onder toezicht voor het publiek (beperkt) openstellen van de dierenweide;
 • De gelegenheid bieden aan verschillende vormen van educatieve projecten en/of dagbesteding

Met deze activiteiten wil de stichting bereiken dat het bestaansrecht van de dierenweide voor de toekomst gewaarborgd blijft en de dierenweide een prachtige ontmoetingsplek blijft voor jong en oud.

Inkomsten / uitgaven:

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Er zijn geen medewerkers, bestuur of derden, die op enige manier een beloning ontvangen.
Geen van de medewerkers, bestuur, vrijwilligers of praktisch beheer ontvangt hetzij een financiele, hetzij een vergoeding in enig andere vorm.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2022.pdf (215.87KB)
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2022.pdf (215.87KB)
 • De vaste lasten per jaar betaan uit:
  Voer en (medische) zorg voor de dieren
  Nutsvoorzieningen, mestafvoer, Containerhuur (Bedrijfsafval)
  Gereedschappen, materialen en grondstoffen mbt onderhoud gebouwen en weide
  Telefonie, internet en administratie
  Vergunningen en certificaten 
 • Gezien de inflatie zal er voor de aankomende jaren extra subsidie hard nodig zijn.
  De naast de "bekende"prijsstijgingen is voer (zijn w.o. graanproducten)onze kosten intussen met een goede 30% gestegen.
  Dit geldt niet alleen voor Dierenweide Julianapark, maar uiteraard bij onze collega's.
  De Gemeentelijke subsidie is inmiddels al 14 jaar niet geactualiseerd.
  Dit houd in dat er ook al 14 jaar niet met de marktwerking is meegegaan of opgeschaald. Hierdoor kunnen wij een aantal dingen niet meer verbeteren zoals wij zouden willen. Gelukkig is de Gemeente op dit moment (2023)  bezig deze te herzien. Het Dierenwelzijn blijft bij ons de topprioriteit en is niet geding.

 • Toch hebben wij intussen verschrikkelijk veel kunnen doen na 7 jaar achterstallig onderhoud!

Verrichte activiteiten in (overlappend van 2021) 2022: